revisie & onderhoud

Het meeste onderhoud kan ter plaatse worden uitgevoerd. Bij een revisie zal het instrument meestal naar de werkplaats vervoerd moeten worden.

Een aantal werkzaamheden die onder onderhoud vallen zijn:

-        afregelen

-        klavier vrij laten lopen

-        pedalen werkend maken

-        kleine beschadigingen aan de kast herstellen

-        intoneren

-        enkele snaren vervangen

Een aantal werkzaamheden die onder revisie vallen zijn:

-        scheur(en) in zangbodem repareren

-        (bas-) snaren vervangen

-        hamerkoppen vervangen

-        klavier vernieuwen of herstellen

-        de kast politoeren

Wat houdt afregelen van het mechaniek in?


Alle maten en wrijvingspunten worden bij het afregelen weer goed op elkaar afgesteld waardoor u weer een stuk fijner piano/vleugel kan spelen. Deze afstanden kunnen veranderen door verschil in luchtvochtigheid of door het veelvuldig spelen. Het afregelen van een mechaniek kan ter plaatse worden gedaan. Het neemt gemiddeld tussen de 3 en 8 uur in beslag, maar is afhankelijk van het werk wat er gedaan moet worden. Na het afregelen zal het instrument weer optimaal spelen. Het afregelen wordt in overleg gedaan, als u bijvoorbeeld vindt dat uw piano te zwaar speelt dan kan ik dit voor u verhelpen.
Wat zijn de kosten voor het onderhoud of een revisie?


De kosten van een onderhoudsbeurt of een revisie zijn afhankelijk van de nodige werkzaamheden. Deze worden in onderling overleg afgesproken aan de hand van een taxatie. Zie voor verdere uitleg over de werkwijze en eventuele bijkomende kosten onder het kopje ‘taxatie’.
Wat doe je als de buitenkant van het instrument beschadigd is?


Als er kleine beschadigingen zijn aan de kast van de piano/vleugel kunnen deze worden gerepareerd. Politoeren is mogelijk, dit wordt uitgevoerd door Gijs Wilderom.